Service Dossier

Standonderhoud

Bestelbon onderhoud

Firma:
of te printen / faxen Bestelbon onderhoud voor 26 februari 2018 terugzenden of faxen naar secretariaat V.M.M.

Onze dienst standonderhoud zal het dagelijks onderhoud verrichten van de grond, de scheidingswanden, het ledigen van papiermanden en asbakken, alsmede het stofzuigen van tapijten.

Klachten betreffende de onderhoudsdiensten zullen maar in aanmerking worden genomen de dag zelf van de vaststelling.

Prijs abonnement : € 5 per m² stand, voor de duur van de beurs.