Service Dossier

Verzekering

Een collectieve polis verzekering “ tentoonstelling “ wordt door de organisator afgesloten ten behoeve van alle standhouders en verplicht door U te onderschrijven. De inhoud ervan is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Verzekering alle risico's tentoonstelling

zie art. 10 van het algemeen reglement
Indien 14 dagen voor aanvang van de beurs het te verzekeren kapitaal (tentoongesteld materiaal + stand) niet wordt doorgegeven vervalt de dekking en blijft de premie verworven.
of te printen / faxen Verzekering alle risico's tentoonstelling voor 26 februari 2018 en terugzenden of faxen naar secretariaat V.M.M.


Algemene voorwaarden zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.
Verzekerde voorwerpen:
Omvang van de dekking:

Aftrekbare vrijstelling

123 € / schade.


Schadegevallen –termijn voor aangifte / bewijslevering :
Afstand van verhaal:

Er wordt afstand van verhaal gedaan t.o.v. de Stad Mechelen en de Nekkerhallen en dit behalve in de gevallen van bedrog en /of kwaad opzet.


Info :

Nadine Janssens
tel 015/20 57 50
fax 015/621 611
email info@meubelbeursmechelen.be