Service Dossier

Informatie

Deelnemerskaarten en Kleefzegels

De deelnemerskaarten worden opgestuurd na betaling van de laatste factuur.


Ophangingen

Alle ophangingspunten moeten met bijgevoegd document rechtstreeks bij de organisator aangevraagd worden.
Bestel tijdig om nutteloze kosten te vermijden.


Catering

Tijdens de opbouw kunnen exposanten en hun personeel vanaf dinsdag 20 maart terecht achteraan in de Nekkerhal voor een dagschotel, soep, broodjes en frisdranken.
Tijdens de meubelbeurs kan u voor uw catering beroep doen op de firma GYBELS.


Rookverbod

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat er een algemeen rookverbod geldt in de volledige Nekkerhal en dit zowel tijdens de beurs zelf als tijdens de op- en afbouw.


Publiciteit

Tijdens de beurs is alle publiciteit buiten de stand ten strengste verboden.
Er worden ook geen goederen buiten de standruimte tentoongesteld.


Brandblussers

Alle standen groter dan 72m² zijn verplicht een brandblusser zichtbaar op te stellen.


Muziek op de stand

U mag voor een niet storende muzikale omlijsting zorgen die niet luider is dan 80 dB.
Mochten er klachten zijn over storende klanken, dan zal de organisatie ingrijpen.
Bovendien moet u zich, omwille van de auteursrechten, in orde stellen met SABAM en de Billijke Vergoeding.

SABAM bereikt u op tel. nr. (02) 742 24 62 of per fax naar (02) 742 24 60.
Voor de Billijke Vergoeding kunt u terecht of faxnummer (070) 66 00 12 of per e-mail naar info@bvergoed.be
Op www.bvergoed.be vindt u gedetailleerde informatie en kunt u een aangifteformulier afdrukken.


Inlichtingen :

Nadine Janssens
tel 015/20 57 50
fax 015/621 611
email info@meubelbeursmechelen.be